Какво представлява GPS системата за прецизно земеделие?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

През последните години настъпи истински бум в развитието на земеделието с използването на високо технологичните GPS системи в т.нар. прецизно земеделие. Те предоставят на земеделските производители възможността да се локализира терен с точност до няколко сантиметра. Това е именно новата концепция в развитието на селскостопанската дейност за оптимизиране производството на земеделските култури. В основата тази концепция включва обработката на почвата, засяване, торене, събиране на реколтата и обработка на почвата след това.

Използването на GPS технологиите и системи влияе на:

  • подобряване на качеството на продукцията;
  • повишаване на производителността и ефективността на земеделското производство;
  • ефективно оползотворяване на торове и химикали;
  • икономия на разходи и енергия;
  • екологично съобразно земеделие

    НАЗАД

Потребителски панел

Вход и регистрация: