Какво представлява автономната фотоволтаична система?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

Автономната фотоволтаична система е такава система, която е независима от други енергоизточници (енерго, топлофикация, газ и други). Тези системи не са включени към енергийната мрежа и изключват неизгодни и монополни договори! Автономната фотоволтаична система се състои от: фотоволтаични панели, соларен контролер, автономни соларни инвертори, акумулатори и аксесоари.

Предимствата на изграждането на автономна електроцентрала са възможността за захранване на инсталации в изолирани и труднодостъпни зони, което осигурява удобство и независимост при снабдяване с електричество до места, на които няма достъп до захранване. Система, която включва акумулаторни батерии работи напълно самостоятелно и е способна да осигури пълна енергийна независимост. Соларните технологии оптимизират разходите за енергия с перспективата за производителност и живот на системата между 25-50 години, като генерирането на електричество става напълно безплатно за собственика на електроцентралата.

Цената и сметките за електроенергия ще се увеличават неминуемо като основен енергиен ресурс за консумация в битови и индустриални консуматори.

Инсталация, изградена чрез свързани към системата акумулатори е способна да съхранява и осигурява денонощен приток на безплатна възобновяема енергия, добивана от слънцето.

Мегатроника Ви предлага да бъдете енергийно независими като сами си произвеждате и консумирате електрическата енергия чрез използването на вечната и безплатна енергия от слънцето.

НАЗАД

Потребителски панел

Вход и регистрация: