Какво представлява мрежова (директно свързана) фотоволтаична система?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

Мрежова (директно свързана) фотоволтаична система е такава система, която е свързана към енергоразпределителната мрежа. Тези системи са включени към енергийната мрежа и работят в синхрон с нея! За изграждането е необходимо да има разрешение за включването й в енергийната мрежа на енергоразпределителното дружество.

Състои се от: фотоволтаични панели, мрежови соларни инвертори, монтажна конструкция и аксесоари.

Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и контролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения. При съпоставяне на използваните материали за облицовка на сградата фотоволтаичните панели и елементи са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материали (например каменна облицовка). Трябва да се има предвид и че за монтирането на фотоволтаици с мощност до 5 MW не се изисква специален лиценз, като могат дабъдат монтирани практически почти навсякъде където има достатъчно слънчев ресурс, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен.

НАЗАД

Потребителски панел

Вход и регистрация: