Какво представлява GPS?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

GPS (Global Positioning System или Глобална система за позициониране)  -  която има за цел определяне на мястото в пространството, скоростта и времето на обект във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Тя се състои от повече от 24 спътника, разположени на различни орбити и височина около 20 000 километра както и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие на GPS позиционирането се базира на измерване на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до видимата в небето група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на база времето за разпространение на радиосигнала от спътника до обекта.

НАЗАД

Потребителски панел

Вход и регистрация: