Паркинг системи и паркинг бариери

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+359 52 761 112
office@megatronica.biz

Енергийно ефективните технологии

Паркинг системи и паркинг бариери par-01

Свържете се с нас за информация за актуална цена на този продукт!

Паркинг системата се изгражда със специализирано оборудване, бариери, сензори, датчици, контролери и други помощни устройства подходящи за работа при условия на открито.

1. Бариери:

Barriera 1
Съществува възможност материалът на системата да бъде от неръждаема ламарина с изключително качество, което предпазва допълнително оборудването от атмосферното влияние.

Системата притежава ясна маркировка, улесняваща потребителите, инструкции за употреба и ценова листа, както и упътвания за активиране, предупреждения и лесно четящи се монитори при всички съществуващи условия за осветление на техните места (слънце, сянка, тъмнина).

Паркинг системата е проектирана да не се поврежда в случай на временно прекъсване на електричеството или комуникацията и когато се отстрани повредата е способна да се върне самостоятелно и бързо към нормалната си и редовна работа, без загуба на информация или данни. Всички компоненти на системата се монтират на основното електрическо захранване. Всички данни периодично и  автоматично се защитават и архивират, всички звена от оборудването се заключват чрез секретни ключалки, които са с висока степен на защита.

 

Детайли и подробно описание на паркинг системата Вход-Изход:

 

Входът на паркинга е организиран с една входна автомобилна лента. Лентата е оборудвана с входящ терминал, бариера и индуктивни датчици. При вход на еднократен посетител с автомобил, клиентът натиска бутон на входящия терминал и системата издава автоматично баркод билет. Бариерата се отваря и автомобилът преминава, а посредством индуктивни датчици разположени под пътната настилка това се отчита и бариерата на входа автоматично се затваря. Пропускателната способност на така организирания вход е от 8-10 автомобила в минута, в зависимост от индивидуалните преминавания през пункта. Системата може да използва и безконтактни карти за достъп през входния пункт, в случай на абонаментни условия за достъп в автомобилния паркинг. Това става чрез четеца на входящия терминал, който чрез софтуера на системата проверява валидността или отхвърля достъпа на безконтактната карта. При валидна карта достъпът се разрешава и входната бариера автоматично се отваря и след преминаването на автомобила бариерата автоматично се затваря. Необходимо е картите да са предварително издадени от администрацията на паркинга с данни за клиента, срок на валидност и абонаментни условия на ползване. 

Изходът от паркинга се осъществява след заплащане на престоят на каса при паркинг оператора на изходния павилион. Клиентът подава баркод талона на касиера, при ръчно разплащане четецът разчита времето и автоматично начислява дължимата от клиента сума, което се изписва на монитора. След заплащане на дължимата сума, баркод билетът се валидира  и му се разрешава напускане на паркинга като изходната бариера се отваря. Автоматичната паркинг система може да бъде оборудвана с фискален принтер, който да издава автоматично касов бон. След преминаване на автомобила бариерата се затваря автоматично. Както и при входа, и при изхода отчитането на МПС-та става посредством индуктивен детектор и индуктивни рамки разположени под пътната настилка. Пропускателната способност на така организирания изход е между 8-10 автомобила в минута. Когато клиентът притежава абонаментна карта, той може да напусне паркинга след като отчете безконтактната карта до четеца на изходния четец, системата проверява валидността на картата и пропуска клиента през изходната бариера.

 

Илюстративна и презентативна визуализация на системата:

Parking system

1. Терминал за паркинг талони

2. Входен терминал

3. МПС

4. Входна бариера

5. Индуктивен сензор

6. Рамо на бариера

 

Потребителски панел

Вход и регистрация: