Енергийно ефективните технологии

ул. Димитър Икономов №36 9000 Варна, България

+35952761112

office@megatronica.biz

Новини

В световен мащаб производители на яхти и други мореплавателни средства усилено разработват идеи за внедряване на иновативни соларни технологии в строителството на морските плавателни съдове. Вече реализираният успешен проект “Turanor PlanetSolar” – най-големият соларен плавателен съд – тип катамаран, представлява многокорпусна конструкция с вградени фотоволтаични панели по повърхността. Общата дължина на кораба е 31 метра и благодарение на покритието си от 809 броя соларни модули е способен ефективно да захранва с енергийна мощност до 103,4kW. Двигателят
Бързите темпове, с които се развиват соларните технологии, създава предпоставка за навлизащите иновативни идеи. Един от пробивите в това направление е разработката на фотоволтаични стъкла, като иновативно и екологично решение за генериране на енергия чрез изграждането на сгради със стъклени фотоволтаични фасади. Иновационните прозорци представляват специален стъклопакет с интегрирани соларни клетки. Прозрачността на соларните стъклени модули позволява покритието да не се отрази на добрата видимост. Възможността разгръща потенциала си в идеята за създаване на сгради
Съвременните глобални концепции в строителството са насочени в посока на инвестиране в пасивния стандарт като приоритет номер едно в енергийната политика. Пасивните къщи представляват идеята за строителството с висока степен на енергийна ефективност и ниска консумация на електрическа енергия. Концепцията за пасивна къща се основава на целта за намаляване на топлинните загуби до абсолютен минимум. Стремеж към строителство на сгради, които не се нуждаят от традиционни системи за отопление или охлаждане и постигане на максимално