Обадете ни се:
+35952761112
Имате въпроси?
+35952761112
Свържете се с нас
Обадете ни се:+35952761112
Последвайте ни

Пасивните интелигентни къщи са домовете на бъдещето

passivesolar_20479

Съвременните глобални концепции в строителството са насочени в посока на инвестиране в пасивния стандарт като приоритет номер едно в енергийната политика.

Пасивните къщи представляват идеята за строителството с висока степен на енергийна ефективност и ниска консумация на електрическа енергия.

Концепцията за пасивна къща се основава на целта за намаляване на топлинните загуби до абсолютен минимум. Стремеж към строителство на сгради, които не се нуждаят от традиционни системи за отопление или охлаждане и постигане на максимално ниво на комфорт и през студените и топли месеци на годината, с разумни разходи за строителство.

Интелигентните, самозахранващи се къщи се конструират с концепция за  използване на възобновяеми източници на енергия /соларни и вятърни системи/, предвиждане на подходяща ориентация на разположение на сградата и предотвратяване на засенчване за оптималното използване на слънчевата енергия като основен фактор. За намаление на разхода от основните консуматори на енергия се предвиждат поставяне на енергоефективни стъклопакети, добра външна топлоизолация и използване на енергоспестяващи електроуреди.

Пасивните интелигентни сгради са търсена инвестиция поради тяхната висока ефективност, която се дължи на високото им ниво на изолация и херметичен дизайн.

Доказаните предимства на системата показват, че употребата на енергоспестяващи средства и енергийно ефективно строителство може да доведе с до 70-90% по-нисък разход на енергия.