Енергийно ефективните технологии

ул. Димитър Икономов №36 9000 Варна, България

+35952761112

office@megatronica.biz

Автоматизирана паркинг система

Цена:

Свържете се с нас за актуална цена
на този продукт!

Категория:

Описание

Паркинг системата представлява комплекс от специализирано оборудване: пътни автоматични бариери, сензори, датчици, контролери и други помощни устройства чрез които се организира и изпълнява автоматично или полуавтоматично работата на един автомобилен паркинг.
Системата работи с минимални ресурси и максимална ефективност както техническа така и финансова.
Накратко такава система работи по следния начин: Входът на паркинга е оборудван с входящ терминал и автоматична бариера, при което еднократен посетител с автомобил, натиска бутон на входящия терминал и системата издава автоматично баркод билет, след което бариерата се вдига и автомобилът преминава. На изходът от паркинга се осъществява след заплащане на престоят на каса при паркинг оператора на изходния павилион, като бъде прочетено времето на престоя и автоматично начислява дължимата от клиента сума, като то се изписва на монитор. След заплащане на дължимата сума, баркод билетът се валидира и му се разрешава напускане на паркинга през изходната бариера отваряща се автоматично. Автоматичната паркинг система може е оборудвана с фискален принтер, който да издава автоматично фискален касов бон.
Към автоматичната паркинг система могат да бъдат добавени:
1.Видеонаблюдение,
2.Камери за разчитане на автомобилни регистрационни номера;
3.Автоматичен разплащателен автомат;
4.Бронирана каса;
5. Алармена система и др.