Енергийно ефективните технологии

бул. Цар Освободител №289
9000 Варна
България

+35952761112

office@megatronica.biz

Фотоволтаичен панел 160W

Цена: 195,00 лв.

Описание

Фотоволтаичен панел 160W

тип клетки монокристален

напрежение Vmp=18.1V

номинален ток Imp=8,83A

размери: 1485x670x35mm

Вижте още:

Технически характеристики