Фотоволтаични панели и инвертори

Фотоволтаични системи и централи за генериране на електрическа енергия от слънцето – един неизчерпаем енергиен ресурс и напълно безплатен. Минималният срок на експлоатация на една фотоволтаична инсталация е средно 25-30 години, като инвестицията се изплаща за не повече от 7 години. Финансирането на фотоволтаичната централа може да бъде осигурено и по определени европейски програми. Соларните паркове ви дават възможност да участвате и на пазара за „зелени сертификати“ или да осигурите такива за вашите вредни емисии.

Фотоволтаичните панели могат да бъдат монтирани практически почти навсякъде, където има достатъчно слънчев ресурс, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен. Едно от предимствата на фотоволтаичните централи е възможността им да се изпълняват с такава мощност каквато е необходима или в зависимост от капацитета на електроразпределителната мрежа и по този начин се избягват проблемите появяващи се при присъединяване на големи мощности.

Основният материал от който се произвеждат фотоволтаичните модули е силиций. Според технологията за създаването им различваме следните три основни вида: монокристални, поликристални и аморфни фотоволтаични модули.