GPS системи

GPS системата за контрол и управление на автомобили и превозни средства позволява проследяването на превозното средство, като събира информация за маршрут на движение, скорост, разход на гориво, адрес, престои, спирания и т. н. Това се осъществява чрез монтираното в превозното средство устройство с GPS приемник. Информацията за местоположението и състоянието на превозното средство се предава в контролен център, откъдето тя може да се визуализира върху карта на екрана на вашия персонален компютър. Събраната информация служи за анализ и статистика на управлението на автопарка. В зависимост от приложението на GPS система, различаваме следните видове: AVL (Automatic Vehicle Location)

С GPS системата за проследяване, управление и контрол вие бихте могли да оптимизирате транспортната дейност и да намалите на разходите за управление на автомобилния парк. Събираните данни могат да бъдат преглеждани както в реално време така и на база справки които системата предоставя. Те могат да бъдат:

– Пътен лист с маршрутите за определения интервал от време (час, ден, седмица, месец) разхода на гориво, времетраене и дистанция за маршрута и др.;
– Графични диаграми за нивото на резервоара и разхода на гориво;
– При наличие на бордови компютър справката може да съдържа по-горе изброените технически параметри прочетени директно от камиона или автомобила;
– Справки за допълнително измерени параметри като обороти, температура, налягане и др.;