Енергийно ефективните технологии

бул. Цар Освободител №289
9000 Варна
България

+35952761112

office@megatronica.biz

Фотоволтаични панели и системи

МЕГАТРОНИКА развива своята дейност в сферата на екологичните “зелени” технологии. Проектираме, доставяме, изпълняваме мрежови и автономни фотоволтаични системи и соларни инсталации, изградени от фотоволтаични панели, соларни модули, мрежови и автономни инвертори. Тези инсталации изграждаме от стоманени или алуминиеви конструкции, които могат да бъдат – стационарни, следящи, комбинирани.

Ние ще ви помогнем с консултация, проекти, заявления, документи, договори с енергоразпределителните дружества, пускане в експлоатация.

При нас можете да намерите вятърни генератори и турбини с различна степен на мощност, както и необходимите за тяхната инсталация елементи такива като – монатажни кули и пилони, контролерии и съответните инвертори. Предоставяме висококачествено техническо обслужване, гаранционна, извънгаранционна поддръжка, профилактика на изградените системи.

Друга част от соларните технологии които ще намерите при нас са соларните фотоволтаични лампи. Електрически независими соларните (автономни) лампи, са конструирани така, че да приемат, акумулират и съхраняват слънчевата енергия, а през нощните часове на деня, я трансформират в светлинна за осветяване на паркове, градини, дворове. Инвестицията в соларни лампи, осветление е еднократна с много дълъг период на експлоатация.

Внедряваме GPS системи за контрол и намаляване разхода на гориво в превозните средства, камиони, трактори, багери, комбайни и други. GPS системата за проследяване, управление и контрол спомага за оптимизиране на транспортната дейност и намалява разходите за управление на автомобилния парк.

Паркинг бариери и паркинг системи за управление и контрол на паркинги – платени, служебни, почасови, автоматизирани, с карти или талони, с оператор или напълно автоматични. Предоставяме комплексност на услугата по проектиране и изграждане на паркинг система със специализирано оборудване, сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно.

Соларните системи са жизненоважен елемент за напредването и развитието на екологичните технологии като електромобилите. Паркинг, изграден от фотоволтаични модулни елементи ще осигури безплатно захранване на автомобилите на бъдещето.

При ще откриете различни технологични решения, съдействие в реализиране на иновативни проекти, както и богат избор от елементи за изграждане и поддръжка на фотоволтаични системи: мрежови, автономни инвертори, специализирани тягови акумулатори за соларни системи, контролери, соларни кабели и много други.