Енергийно ефективните технологии

ул. Димитър Икономов №36 9000 Варна, България

+35952761112

office@megatronica.biz

Изпълнени проекти

Фирма “Мегатроника” ЕООД е реализирала множество проекти свързани с проектиране, изграждане и инсталация на фотоволтаични електроцентрали, вятърни системи и системи за осветление чрез соларни лампи.

Фотоволтаична електроцентрала 200kWp

Фотоволтаична следяща система 2,0kWp

Фотоволтаична електроцентрала 30,00kWp

Изграждане на вятърни електроцентрали

Изграждане на вятърни паркове

Автономна фотоволтаична система 4000Wp + Вятърен генератор 2000Wp, обл. Сандански

Изграждане на парково осветление със соларни лампи, гр. Априлци

Автономни соларни лампи за улично осветелние

Автономни соларни лампи в м-ст Крушуна

“Мегатроника” ЕООД осъществява проекти на територията на цялата страна, както и извън нея. През 2016 г. фирмата успешно реализира проект с инсталация на енергийни съоражения от възобновяеми източници в к.к. Венера, Румъния, свързан с изграждане на увеселителен парк, захранван от електричество, произведено от вятърни турбини и инсталация на фотоволтаично осветелние на парка, чрез соларни лампи.

Увеселителен парк, к-к Венера, Румъния, с автономно соларно осветление и вятърни генератори по 500W

Автономна фотоволтаична система с мощност 1,0kW, обл. Търговище

Благодарение на опита и високата квалификация на своите специалисти, компанията предлага комплексна услуга по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтачини системи, както и висококачествена поддръжка, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Неизчерпаемите и възобновяеми енергийни източници – слънчева и вятърна енергия са природосъобразно и дълготрайно решение за инвестиция, осигуряваща ефективност и възвръщаемост.

Изпълнени проекти над 50,00 kWp на "Мегатроника" ЕООД:

Локация: гр. Пазарджик, България

Инсталирана мощност: 1,00 MWp

Локация: гр. Казанлък, България

Инсталирана мощност: 63,00 kWp

Локация: гр. Дулово, България

Инсталирана мощност: 98,00 kWp

Локация: гр. Лозница, България

Инсталирана мощност: 98,00 kWp