Обадете ни се:
+35952761112
Имате въпроси?
+35952761112
Свържете се с нас
Обадете ни се:+35952761112
Последвайте ни

Фотоволтаични прозорци – иновативни, екологични генератори на енергия

solarwindow-1

Бързите темпове, с които се развиват соларните технологии, създава предпоставка за навлизащите иновативни идеи.

Един от пробивите в това направление е разработката на фотоволтаични стъкла, като иновативно и екологично решение за генериране на енергия чрез изграждането на сгради със стъклени фотоволтаични фасади.

 Иновационните прозорци представляват специален стъклопакет с интегрирани соларни клетки. Прозрачността на соларните стъклени модули позволява покритието да не се отрази на добрата видимост.

Възможността разгръща потенциала си в идеята за създаване на сгради с фасади от соларни стъкла като екологични генератори на енергия. Мощността на соларните прозорци зависи от тяхната големина. Генерираната енергия при отделните модули може да постига мощности между 80W и 250W.

Функцията на фотоволтаичните панели да поглъщат концентрираната светлина в прозорците, както и високото ниво на  плътност, водят до допълнително предимство за редуциране ефекта на слънчевата топлина върху температурата на вътрешния въздух на сградата и по този начин се постигат по-ниски разходи за климатизация.

Използването на соларните прозорци като тенденция за модерен архитектурен дизайн и същевременно осигуряване на енергийна автономност, доказва високото приложение, ефективност и ползите, които зелената енергия може да осигури на обществото.