Обадете ни се:
+35952761112
Имате въпроси?
+35952761112
Свържете се с нас
Обадете ни се:+35952761112
Последвайте ни

Често задавани въпроси

Какво представлява автономната фотоволтаична система?

Автономната фотоволтаична система е такава система, която е независима от други енергоизточници (енерго, топлофикация, газ и други). Тези системи не са включени към енергийната мрежа и изключват неизгодни и монополни договори! Автономната фотоволтаична система се състои от: фотоволтаични панели, соларен контролер, автономни соларни инвертори, акумулатори и аксесоари.

Предимствата на изграждането на автономна електроцентрала са възможността за захранване на инсталации в изолирани и труднодостъпни зони, което осигурява удобство и независимост при снабдяване с електричество до места, на които няма достъп до захранване. Система, която включва акумулаторни батерии работи напълно самостоятелно и е способна да осигури пълна енергийна независимост. Соларните технологии оптимизират разходите за енергия с перспективата за производителност и живот на системата между 25-50 години, като генерирането на електричество става напълно безплатно за собственика на електроцентралата.

Цената и сметките за електроенергия ще се увеличават неминуемо като основен енергиен ресурс за консумация в битови и индустриални консуматори.

Инсталация, изградена чрез свързани към системата акумулатори е способна да съхранява и осигурява денонощен приток на безплатна възобновяема енергия, добивана от слънцето.

Мегатроника Ви предлага да бъдете енергийно независими като сами си произвеждате и консумирате електрическата енергия чрез използването на вечната и безплатна енергия от слънцето.

Какво представлява мрежова (директно свързана) фотоволтаична система?

Мрежова (директно свързана) фотоволтаична система е такава система, която е свързана към енергоразпределителната мрежа. Тези системи са включени към енергийната мрежа и работят в синхрон с нея! За изграждането е необходимо да има разрешение за включването й в енергийната мрежа на енергоразпределителното дружество.

Състои се от: фотоволтаични панели, мрежови соларни инвертори, монтажна конструкция и аксесоари.

Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и контролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения. При съпоставяне на използваните материали за облицовка на сградата фотоволтаичните панели и елементи са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материали (например каменна облицовка). Трябва да се има предвид и че за монтирането на фотоволтаици с мощност до 5 MW не се изисква специален лиценз, като могат дабъдат монтирани практически почти навсякъде където има достатъчно слънчев ресурс, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен.

Къде мога да инсталирам фотоволтаична система ?

Мрежова (директно свързана) фотоволтаична система е такава система, която е свързана към енергоразпределителната мрежа. Тези системи са включени към енергийната мрежа и работят в синхрон с нея! За изграждането е необходимо да има разрешение за включването й в енергийната мрежа на енергоразпределителното дружество.

Състои се от: фотоволтаични панели, мрежови соларни инвертори, монтажна конструкция и аксесоари.

Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и контролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения. При съпоставяне на използваните материали за облицовка на сградата фотоволтаичните панели и елементи са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материали (например каменна облицовка). Трябва да се има предвид и че за монтирането на фотоволтаици с мощност до 5 MW не се изисква специален лиценз, като могат дабъдат монтирани практически почти навсякъде където има достатъчно слънчев ресурс, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен.